Bibelord/ Andakter

Image source: https://www.flickr.com/photos/teegardin/6669056165

En andakt hämtad från” Jesus kallar på Dig” av Sarah Young.

Kom till mig och lyssna! Var uppmärksam på min röst och ta emot mina rikaste välsignelse. Förundra dig över att du kan ha gemenskap med universums skapare medan du sitter bekvämt hemma. Kungar som regerar på jorden är ofta oåtkomliga, vanliga människor får nästan aldrig träffa dem.

Även fast Jag är kung över universum, är Jag helt åtkomlig för dig. Jag är med dig var du än är. Ingenting kan skilja dig från min närvaro! När Jag ropade från korset: ”Det är fullbordat!” brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Detta öppnade vägen för dig så att du kan möta mig ansikte mot ansikte utan några präster. Jag, konungarnas Konung, är din ständige följeslagare.

Jesaja 50:4 Herren, Herren har givit min en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, Han väcker det till att höra på lärjungasätt.

Jesaja 55: 2-3 Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.

Johannes 19: 30 När Jesus hade fått det sur vinet, sade Han ”Det är fullbordat.” Och Han böjde huvudet och gav upp andan.

Matteus 27: 50-51 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ned. Marken skakade och klipporna röts sönder.

Förhänget var något (tygstycke) som hängdes framför det allra heligaste, ett rum längst fram i templet, platsen för Guds närvaro. Den ende som fick gå in där var översteprästen, när han en gång om året offrade blod för att folket skulle få sin synder förlåtna.

%d bloggare gillar detta: